Vés al contingut

El clima

Esteu aquí

 

El relatiu aïllament respecte de la influència del mar i, alhora, la protecció que ofereix la serra de Montsant als vents freds del nord, confereixen a la zona de la DOQ Priorat unes condicions climàtiques ben peculiars, marcades sobretot per les notables oscil·lacions tèrmiques entre el dia i la nit. Així, a l’estiu es poden assolir temperatures mínimes de 12 graus, mentre que les màximes poden arribar fins als 40 graus, tot i que la superfície de la terra rocallosa pot aconseguir valors molt més elevats. La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 14 i els 12 graus, de la part més baixa a  la zona a peu de Montsant. 

La pluviometria mitjana anual es situa entre els 400 i 600 litres per metre quadrat, una mica més elevada a mesura que ens desplacem cap a l'est.

Aquestes condicions climàtiques amb presència dels vents del nord-oest, que provoquen una evaporació ràpida de la humitat de la superfície, juntament amb la composició geològica del terreny i l’estructura especial del sòl, permeten que les arrels de la planta s’introdueixin entre les diferents fulles laminars que formen les pissarres. Aquestes condicions afavoreixen la maduració completa del fruit que permet la seva recol·lecció en el moment òptim i permet aportar als vins unes característiques inconfusibles respecte d’ altres de similars i propicien l’obtenció de vins de gran qualitat.

D’altra banda, aquests sòls durs i el clima sec provoquen que el cep obtingui molt poc desenvolupament, cosa que facilita la baixa incidència de malalties.

2016

 

 

 

 

 

2012

 

2011

​​

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

​​